परिणाम विश्लेषण

परिणाम विश्लेषण
क्रमांक शीर्षक डाउनलोड / विवरण प्रकाशित तिथि आखरी अपडेट
1 10 वीं परिणाम विश्लेषण/ X Result Analysis डाउनलोड (119.67 KB) pdf 18/05/2021 22/04/2022
2 बारहवीं परिणाम विश्लेषण/ XII Result Analysis डाउनलोड (136.22 KB) pdf 18/05/2021 22/04/2022
3 परिणाम विश्लेषण प्रथम पाली/ RESULT ANALYSIS SHIFT 1 डाउनलोड (31.95 KB) docx 27/07/2019 22/04/2022
4 परिणाम विश्लेषण डाउनलोड (331.93 KB) pdf 30/03/2019 30/03/2019